Rogha ag Tuismitheoirí

English version here

Cén fáth go bhfuil tuairimí tuismitheoirí á lorg?

Tá tús curtha leis an bpróiseas chun níos mó éagsúlacht, rogha agus iolrachas a chruthú i bpátrúnacht scoileanna in Éirinn. Tá athraithe ag teacht mar thortha ar na moltaí atá sa tuairisc Tuairisc ar Phátrúnacht agus Iolrathacht in Earnáil an Bhunoideachais

Tá rogha tábhachtach le déanamh agat mar thuismitheoir agus beidh éifeacht ag do rogha ar an gcineál scoil a bheidh ar fáil i do cheantar amach anseo. Tá muid ag iarraidh ort Gaelscoil a roghnú faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta.

Is é AN FORAS PÁTRÚNACHTA an pátrún is mó in Éirinn ar scoileanna lán-Ghaeilge ag an gcéad agus an dara leibhéal. An fhís atá ag AN FORAS PÁTRÚNACHTA ná oideachas lán-Ghaeilge den scoth a chothú, a fhorbairt agus a leathnú sa tír. Is é An Foras Pátrúnachta an t-aon phatrún amháin a thugann rogha do thuismitheoirí maidir le héiteas na scoile. Tá 67 scoil faoina phátrúnacht faoi láthair. Tá AN FORAS PÁTRÚNACHTA ina phátrún ar scoileanna lán-Ghaeilge a bhfuil éiteas Caitliceach, Ilchreidmheach, agus Idirchreidmheach (Caitliceach / Protastúnach) acu.

Ag roghnú Gaelscoil faigheann do pháiste na buntáistí ar fad a bhaineann leis an gcóras oideachais in Éirinn ach ina theannta seo faigheann sé an bua agus an bronntanas breise de líofacht sa Ghaeilge. Is cinneadh éasca agus simplí é le tógáil agus bainfidh do pháiste tairbhe agus leasa as ar feadh a shaol.

Faoi láthair tá An Roinn Oideachais agus Scileanna ag lorg do thuairimí trí shuirbhé a chomhlíonadh.

Beidh siad ag lorg do chuid tuairimí ar seo a leanas::

 Ar mhaith leat scoil Lán- Ghaeilge nó scoil Béarla?

 Cén patrún ar mhaith leat don scoil / scoileanna nua i do cheantar?

 Cén sort éiteas ar mhaith leat don scoil / scoileanna nua i do cheantar?

 

An Foras Pátrúnachta :: +353-1-6294110 :: eolas@foras.ie :: www.foras.ie 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: