Cén fáth a roghnófá Oideachas trí Mheán na Gaeilge?

English version available here

Úsáidtear córas an tumoideachais i scoileanna lán-Ghaeilge.  Ciallaíonn sé seo go bhfuil daltaí tumtha i nGaeilge óna gcéad lá ar scoil. ní labhróidh an múinteoir ach Gaeilge leis na daltaí go dtí an dara téarma i Naíonáin Shinsir. Tá an córas seo aitheanta thar timpeall an domhain mar an modh is éifeachtaí chun teanga a shealbhú.

Céard é an múnla tumoideachais húsáidtear i scoileanna An Foras Pátrúnachta?

Labhróidh an múinteoir ranga i nGaeilge amháin leis na daltaí ó Naíonáin Shóisir suas go dtí an Nollaig i Naíonáin Shinsir. Tar seo tosaítear ag múineadh Béarla. Tá a lán taighde (MET, 1998) a chruthaíonn gurbh é seo an modh is éifeachtaí chun teanga a shealbhú.

 Tá sé ina pholasaí i ngach scoil faoi An Foras Pátrúnachta go gcuirtear i bhfeidhm tumoideachas.

Tá labhairt na Gaeilge ag daltaí agus múinteoirí lárnach don Ghaelscoil. Baintear úsáid as moladh agus mealladh chun an Ghaeilge a chur chun cinn ag úsáid straitéis ar nós moladh, duaiseanna srl. Cuidíonn an cultúr dearfa seo leis an rath agus an móréileamh ata ar Ghaelscoileanna.

Na fáthanna go roghnaíonn tuismitheoirí scoil lán-Gaeilge / Gaelscoil?

 • Tá sé fíor thábhachtach dóibh go mbeadh a bpáistí líofa as Gaeilge.
 • Aithnítear go bhfaigheann páistí léargas ar leith ar ár gcultúr agus ar chultúir eile.
 • Mar gheall ar an mbród a fhorbraítear i bpáistí ina dteanga, a gcultúr agus iontu féin.
 • Ábaltacht labhairt, leamh agus scríobh go líofa i dhá theanga.
 • An t-oideachas den scoth a cuirtear ar fáil i scoileanna lán-Ghaeilge.
 • An t-ardú ar féin mhuinín agus ar fhéiniúlacht.

I dteannta leis na buntáistí seo tá a lán eile ar fáil do pháistí a fhreastalaíonn ar scoil lán-Ghaeilge. De réir an taighde ar oideachas dátheangach seo cuid de na torthaí do dhaltaí a théann tríd an córas:

 • Cruthú níos fearr go hacadúil (Gallagher & Hanna, 2002).
 • Níos éasca an tríú agus an ceathrú teanga a fhoghlaim(Cenoz & Valencia 1994).
 • Tuiscint agus oscailteacht do chultúir eile (Gallagher & Hanna, 2002).
 • Feabhas ar fheidhmiú chognaíochta sa gcruthaíocht agus sa gcumarsáid (Bialystok et al. 2005).
 • Scóir níor airde i mBéarla agus sa Mhata (Ionad Taighde Oideachais, 2011)
 • Feasacht ardaithe i leith féiniúlacht, cultúr agus tuiscint ar phobal (Baker, 2003)
 • Ardú i féinmhuinín (Baker, 2003)
 • Ardaíonn oideachas dá theangach feidhmiú acadúil, buanna cruthaitheacha agus féin mhuinín i ndaltaí (NMABE, 2006; Cummins, 2000)
 • Scileanna cumarsáide agus sóisialta feabhsaithe (Cummins, 2000)

Cén cineál éiteas ar fhearr leat?

Tá An Foras Pátrúnachta ag ofráil scoil lán-Ghaeilge le sainspiorad Ilchreidmheach do do cheantar. Ciallaíonn scoil Ilchreidmheach go bhfuil fáil cothrom ag gach dalta ar an scoil is cuma cén reiligiún, cultúr srl arbh as é. Múintear faoi ghnéithe de reiligiúin éagsúla gan béim curtha ar aon cheann ar leith. Déantar teagasc na sainchreidimh a réiteach taobh amuigh d’am oifigiúil na scoile. Chun níos mó eolas a aimsiú féach ar an mír ar oideachas Ilchreidmheach ar an suíomh.

Sé An Foras Pátrúnachta an t-aon Phátrún a thugann trí rogha éiteas do thuismitheoirí: caitliceach, ilchreidmheach agus Idirchreidmheach. De bharr an rogha éiteas seo tá An Foras Pátrúnachta ag freastal ar mhianta tuismitheoirí atá ag lorg oideachas lán-ghaeilge dá bpáistí is cén cúlra creidimh atá acu.

An Foras Pátrúnachta :: +353-1-6294110 :: eolas@foras.ie :: www.foras.ie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: