Ceisteanna Coitianta

English version here

Conas gur féidir liom cabhrú?

 C. Ba mhaith liom scoil lán-Ghaeilge i mo cheantar, conas gur féidir liom cabhrú?

 F. Roghnaigh oideachas lán-Ghaeilge i suirbhé na Roinne. Cuir tuismitheoirí ar an eolas agus lorg a dtacaíocht. Más mian leat a bheith níos gníomhaí sa bhfeachtas ba bhreá linn cloisteáil uait. Is féidir teagmháil a dhéanamh le  Caoimhín nó Siobhán san oifig (feic sonraí thíos)

 C. Cén fáth go bhfuil ceist á chur ar thuismitheoirí an suirbhé seo a líonadh?

  F. Tá an suirbhé ag tarlú de bharr Tuairisc ar Phátrúnacht agus Iolrachas ag an mBunleibhéal a d’eagraigh an Roinn Oideachais agus Scileanna. Faoi láthair as 3000 bunscoil tá thart ar 90%  acu faoin eaglais chaitliceach. Tá an Roinn Oideachais ag fiosrú an féidearthacht roinnt de na scoileanna a dhífheistiú ón eaglais Chaitliceach go pátrúin eile.

Cineál Scoil

 C. Cén cineál scoil atá á mholadh ag An Foras Pátrúnachta do do cheantar?

 F. Tá An Foras Pátrúnachta ag moladh scoil lán-Ghaeilge comhoideachasúil, páiste lárnach, daonlathach le sainspiorad Ilchreidmheach.

 C. Tá riachtanais speisialta ag mo pháiste, an féidir liom é a sheoladh chuig scoil lán-Ghaeilge?

 F. Cinnte, tá na acmhainn agus an seirbhísí céanna curtha ar fáil do scoileanna lán-ghaeilge agus a cuirtear do scoil bhéarla. Cuirtear iarratais isteach chuig an Roinn ar áiseanna agus cúntóirí ar an gcaoi chéanna le scoil Bhéarla.

 C. Tá scoil lán-Ghaeilge sa cheantar cén fáth a bhfuil muid ag moladh ceann eile?

 F. Tá sé i gceist ag an suirbhé seo roghanna thuismitheoirí a léiriú i leith na scoileanna atá uathu dá gceantar. D’aithin an tuairisc ar an Fhóram ar Phátrúnacht go raibh méadú ag teacht ar an éileamh ó thuismitheoirí ar oideachas lán-Ghaeilge. Tá An Foras Pátrúnachta ag iarraidh ar thuismitheoirí na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge a thabhairt san áireamh agus an cineál seo scoile a roghnú. Níl ach 146 scoil lán-Ghaeilge sa tír as 3000 scoil tá sé soiléir go bhfuil gá agus éileamh do níos mó. Creideann muid go bhfuil ceart ag gach páiste oideachas lán-Ghaeilge a bheith acu más mian leo é.

 C. Tá scoil lán-Ghaeilge le sainspiorad caitliceach faoi phátrúnacht An Foras Pátrúnachta i mo cheantar. An mbeidh tionchar ag an bpróiseas seo ar phátrúnacht an scoil?

 F. Ní bheidh, níl an dífheistiú ach baint le scoileanna faoin eaglais Chaitliceach.

 Q. Tá scoil lán-Ghaeilge le sainspiorad Idirchreidmheach/Ilchreidmheach faoi An Foras Pátrúnachta sa cheantar. An mbeidh éifeacht ag an bpróiseas seo ar phátrúnacht an scoil sin?

  F. Ní bheidh, níl an dífheistiú ach baint le scoileanna faoin eaglais Chaitliceach

Sainspiorad na Scoile

 C. B’fhearr liom cloí leis an sainspiorad atá ag scoil mo pháiste. Conas a fhreagraíonn mé é seo sa suirbhé?I would prefer if the ethos of my child’s school stays the same. How will I answer this on the survey?

 F. Nuair a líonann tú an suirbhé, ba chóir go léireodh sé dearca na dtuismitheoirí i do cheantar. Má tá uait go bhfanfadh an sainspiorad mar atá ba chóir é sin a chur in iúl sa suirbhé.

 C. Cad más fearr liom scoil lán-Ghaeilge faoi An Foras Pátrúnachta ach le sainspiorad caitliceach, ilchreidmheach nó idirchreidmheach.?

 F. Roghnaigh An Foras Pátrúnachta mar an pátrún atá uait agus roghnaigh an cineál sainspiorad ar mhaith leat.

 C. Cad is brí le scoil ilchreidmheach faoi An Foras Pátrúnachta?

 F. Tá fáil ag gach dalta ar an scoil is Cuma cén reiligiún, cultúr nó eile. Múintear faoi  ghnéithe de na reiligiúin gan béim a chur ar aon cheann ar leith. Leantar clár Croí na Scoile a chuireann an scoil le chéile leis An Foras Pátrúnachta. Eagraítear teagasc na sainreiligiún tar éis am scoile más mian le tuismitheoirí é.

An Foras Pátrúnachta :: +353-1-6294110 :: eolas@foras.ie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: